Mājup | Ekskursijas | Arhīvs | Projekti | Putnu saraksts | Veidotāji |

Vēsture

Jelgavas apkārtnei ir diezgan sena ornitoloģisko pētījumu vēsture. Šeit minēšu tikai faktu, ka 1940. gados Jelgavā dzīvoja un strādāja dakteris Kārlis Vilks, kurš Jelgavas apkārtnes putnus aprakstījis savā rakstā "Avifauna aus vier Gegenden Lettlands" (4 Latvijas apvidu putnu fauna). Jelgavas reģionālās grupas vēsture sākās 1985. gada rudenī, kad Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (tagad - universitātes) veterinārmedicīnas fakultātes zooloģijas lektors Gunārs Pētersons pulcināja ap sevi pusaudžus, kuri interesējās par dabu. Iesākumā tas tika saukts par "Zooloģijas pulciņu", taču vēlāk lielais vairums no "pulciņa" pievērsās putniem un iecere audzināt sikspārņu pētniekus mūsu vadītājam neizdevās. Mēs tajā bijām desmit: Juris Ceihners, Vineta Jasenas, Rolands Lebuss, Edmunds Linde, Līga Matsone, Edmunds Račinskis, Mārtiņš Rullis, Jugita Strode, Ilona Stūrāne un Oskars Keišs.

Regulāras tikšanās sākumā trīs reizes, vēlāk - divas reizes nedēļā Veterinārmedicīnas fakultātē un izbraukumi ekskursijās Jelgavas apkārtnē un arī tālāk nostiprināja gan pulciņistu putnu pazīšanas iemaņas, gan draudzību.

Konkursā "Palīdzēsim spārnotajiem draugiem" 1989. gadā nopelnījām braucienu uz Teiču valsts rezervātu, kā arī teleskopu un gumijas laivu. Tomēr sikspārņi galīgi netika pamesti - visiem noteikti atmiņā ir to laiku braucieni uz Līgatnes alām, Cēsīm un Kalsnavas pagrabiem. Kopš pirmajiem kopīgajiem braucieniem uz Papi 1988. gadā arī Papē sāka iepazīt "Jelgavas kompāniju". Kopš 1990. gadā pēdējie no vecajiem pulciņistiem sasniedza 16 gadus un tādēļ bija tiesīgi iestāties Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, to darbus arvien vairāk manīja arī visā Latvijā - Papē, Engurē un Nagļos. 1991. gada pavasarī jelgavnieki pabija arī Kolkā. Tad līdz 1995. gadam bija zināmi kopīgu pasākumu atplūdi, jo vairums pulciņistu uzsāka studijas, daži apprecējās un jauni netika iepazīti. 1995. gadā sākās atjaunotne, pateicoties Aigara Kalvāna aktivitātēm, apbraukājot Jelgavas apkārtni - Svētes upi, Drabiņu purvu, Klīves mežus, Kalnciema apkārtni un citas vietas. Tika atsākti kopīgi braucieni uz Papi. 1997. un 1998. gadā grupai pievienojās jaunas sejas - Uģis Pekša, Jevgeņijs Iļjinskis un vēl daži. 1999. gadā - Dmitrijs Boiko, Kārlis Sams un Modris Trompets. Pēdējā gadā aktīvie jaunieši ir Andis Kambala, Edgars Indriksons, Guna Krieķe, Ilze Jansone, Jānis Balders un Rūdolfs Biezais. Savā pieredzē dalās arī Ārija Sīle, Arturs Priedītis, Dainis Rengarts, Elita Jansone, Jānis Jankavs un Teodors Sīlis