Mājup | Ekskursijas | Arhīvs | Projekti | Veidotāji |
Arhīvs > .....

Ūdensstrazdi un draugi Aizputē

2003. gada 25. janvārī mēs, trīs džeki no Jelgavas devāmies ciemos pie Aizputes grupas meklēt ūdensstrazdus Tebras upē. Diena bija lietaina, ekskursijas sākumu mēs nokavējām un, lai gan vēl pirms nedēļas Mikus ar Ritvaru bija novērojuši vismaz divus ūdensstrazdus, Aizputē ūdensstrazdu vairs nebija. Ekskursijas dalībnieki, kuri bija atbraukuši arī no Priekules un Vaiņodes, varonīgi veica ap pusotru kilometru garu pārgājienu gar Tebru, neskatoties uz dubļiem, kuru dēļ brīžam nācās pašļūkt, tomēr ūdensstrazdu kā nebija tā nebija, pēc tam apskatījām arī Lažas ūdenskrātuvi un, arī tur neko neatraduši, devāmies uz skolu, kur pārrunājām atlanta novērojumu vākšanu Liepājas apriņķī un noskatījāmies divas latviešu filmas par putniem - "Krustknābji" un "Mājas pļavā."

Pēc tam, paēduši Mikus mammas taisītās garšīgās vakariņas, kopā ar Ritvaru un Miku devāmies ķert nakšņojošos ūdensstrazdus. Kopā apskatījām piecas iespējamās nakšņošanas vietas un noķērām četrus ūdensstrazdus. Draudzīgā kompānija palīdzēja pārvarēt draņķīgo nakti - lietu, aukstumu, dubļus un ledu. Atceļā uz Jelgavu apskatījām Annenieku tiltiņu, kur noķērām piekto ūdensstrazdu.

Aizpute, Tebras upe. Pa dienu noiets no dzirnavām līdz attīrīšanas ietaisēm. Upe vaļā, augsts ūdens līmenis un saduļķots. Apskatītas slūžas pa nakti. Novērots viens Cin cin, bet nenoķērām. Laba nakšņošanas vieta.

Lažas ūdenskrātuve, Lažas upe. Noieti pa upi ap 100 m. Izteka no ūdenskrātuves 1,5 m plata caurule. Upe vaļā, augsts ūdens līmenis un saduļķots. ~30 m lejpus caurtekas upe sekla un krāčaina, ar akmeņainu gultni. Vērts apskatīt piemērotākā laikā pa dienu.

Visas pārējās vietas apskatītas pa nakti.

Kazdanga, Alokste. Upē pie slūžām, tālāk no dzirnavām, noķerti divi ūdensstrazdi:

  • Apgredz. R 5009 ♀ 2y Sp. 94 mm Sv. 57 g (AK)
  • Kontr. P 45199 ♂ 2y+ Sp. 102 mm Sv. 67 g

Kazdangas pilskalns, Alokstes upe. Dzelzbetona tilts. Noķerts viens nakšņojošs ūdensstrazds:

  • Apgredz. R 3522 ♀ 2y Sp. 93 mm Sv. 58 g (OK)
Domājams, ka šeit nakšņo tikai siltās ziemās un atkušņos, jo liekas ka šoziem te bija aizsalis. Tagad pa vidu vaļā.

Valpes dzirnavas, (pēdējais tilts pirms ietekas Alokstē), Valpes upe. Pie slūžām labs tilts, tikai liekas, ka nav nekādu nišu. Vajadzētu izlikt būri. Ir iegāzies paliels koks uz tā šķiet, ka veci ūdensstrazda mēsli. Vajadzētu apskatīt vietu arī pa dienu.

Rudbāržu - Laidu ceļa tilts (pie dzelzceļa), Garūdenes upe. Vecs akmens tilts ar divām caurtecēm un daudzām nišām. Noķerts viens ūdensstrazds:

  • Apgredz. R 5010 ♂ 2y Sp. 100 mm Sv. 76 g (AK)

Tāšu Padures dzirnavas, Tebras upe. Pirmais lejteces tilts - nepimērots. Upe arī pārāk maza un liekas, ka aizsalst.

Annenieki, Balžiņas upe. Upe ļoti laba. Viens nakšņojošs ūdensstrazdsnoķerts tunelī zem Liepājas - Jelgavas ceļa.

  • Kontr. P 45195 ♀ 2y+ Sp. 90 mm Sv. 56 g

Ekspedīcijā piedalījās: Mikus Āboliņš-Ābols, Jānis Granāts, Aigars Kalvāns, Oskars Keišs un Ritvars Rekmanis.