* Latvijas daba * Latvijas Daba * Nature of Latvia *
* Latvijas Malokologu biedrība * Latvijas Malakologu biedrība * Malacological Society of Latvia *
* Jelgavas reģionālajā ornitologu grupa * Jelgavas reģionālajā ornitologu grupa * Ornithologists from Jelgava *
* Sikspārņu pētnieku un aktīvistu lapa * Sikspārņu pētnieku un aktīvistu lapa * Bats of Latvia *